Последвайте ни във Facebook

Вечно горящи лампи, останали запалени през вековете

0
13
An ancient ever burning lamp was reportedly found in the tomb of Constantius Chlorus.

Вечно горящите лампи са разкази за лампи, които горят без необходимото масло. Историите за тези лампи идват от цял свят: Азия, Южна Америка, Северна Америка, Гърция, Италия, Великобритания и Франция. Всъщност еврейският празник Ханука отбелязва чудото на лампите, в които има само едно денонощие масло и които горят в продължение на осем дни.

Какво е накарало маслените лампи да продължат да горят без гориво?

Твърдения за вечно горящи лампи

Тези древни вечно горящи лампи обикновено се откриват, когато се отвори гробница или друго затворено място и се намери горяща лампа, въпреки че заграждението е било запечатано от стотици и повече години.

Много ранни писатели са писали за такива лампи. Например през 140 г. пр. н. е. била отворена гробницата на Палас, син на местен италийски крал. В близост до трупа била намерена една-единствена лампа. Изплашени, събралите се опитали да я изгасят. Те открили, че нито водата, нито духането върху лампата угасили пламъка. Пламъкът окончателно угаснал, когато изпразнили от умивалника на лампата неразпознаваемата течност в основата ѝ.

Имало и много други хроники на подобни явления. По време на управлението на император Юстиниан отряд войници се натъкнали на лампа, която според надписа била запалена почти 550 години по-рано. Войниците не могли да разберат как е възможно това да е така.

  • Гробницата на Констанций Хлор

В Англия, след отделянето си от Римокатолическата църква, крал Хенри VIII създава Англиканската църква. Скоро след това той изисква много католически църкви и общности да бъдат разрушени или включени в новата му църква. В един от случаите гробницата на Констанций Хлор, починал около 300 г. пр.н.е., била отворена и в нея била открита лампа, която все още горяла.

Съобщава се, че в гробницата на Констанций Хлор е открита древна, все още горяща лампа.Съобщава се, че в гробницата на Констанций Хлор е открита древна вечно горяща лампа.

През 1600 г. във Франция е записана хрониката на войник от Швейцария, който открил дълго скрита гробница. Вътре той открил една-единствена горяща лампа. Той извадил лампата и тя продължила да гори без видимо гориво в продължение на няколко месеца, докато случайно се счупила и така угаснала.

Най-загадъчната фигура в историята на тези загадъчни лампи вероятно е равин от XIII в. на име Йехиле. Документи от онова време твърдят, че пред къщата му имало лампа, която горяла непрекъснато, без да има видими запаси от масло. Когато го разпитват за работата на тази чудодейна лампа, Йехиле отказва да обсъжда нейната механика.

Лампата не е единствената озадачаваща особеност на къщата на равина. Според съвременни свидетелства почукването на входната му врата можело да предизвика искри, когато на вратата се появили нежелани посетители. Съвременните теоретици смятат, че Джехиле по някакъв начин е насочвал примитивна форма на електричество, но никой не знае със сигурност.

Не са открити съвременни примери за тези някога горящи лампи. Поради това обяснението на явлението остава неизвестно. Докато не бъде направено ново откритие, историята на тези загадъчни лампи ще си остане точно това: загадка.