Митът за Аммит – поглъщащият мъртвите в древноегипетската религия

0
278

[ad_1]

С глава на крокодил, торс на лъвица или леопард и долна част на тялото и задни крака на хипопотам, Амит наистина е едно от най-свирепите и страшни същества в древноегипетската религия. Вярвало се е, че тя стои до везната на истината в съдебната зала и чака да погълне душите на мъртвите, които не са преминали през съда.

Историята за произхода на Амит била от огромно значение за древните египтяни. Мисълта, че има ужасяващо същество като Амит, което налага божествено възмездие или справедливост на злите хора, е помагала да се контролират поведението и действията на египтяните.

Статията по-долу ви пренася в богатата и завладяваща история за произхода на Амит в Древен Египет. Тя също така изследва силата, способностите и значението на това подземно същество от египетския пантеон.

АммутВ древноегипетската религия и митология се смята, че Аммит е подземна демонка, която поглъща души, т.е. души, които боговете смятат за нечисти, недобри и недостойни. Тези души не попадат в задгробния живот, а загиват завинаги, след като бъдат изядени от Аммит.

Изображение и символи

Древните египтяни често изобразявали Амит като женско същество с глава на крокодил, задни части на хипопотам и предни части на лъв.

Залата на двете истини – Залата на съда

Древните египтяни вярвали, че когато човек умре, душата на мъртвия се отправя към подземния свят, където ще бъде съдена от група богове, включваща Озирис, Господаря на задгробния живот, Нефтис и Изида. Душата е въведена в Залата на истините, известна още като Залата на Маат, където ще бъде съдена. Египтяните са имали име за този процес – Съдът на Озирис.

В Залата на двете истини сърцето на починалия се поставя на везната на истината и се претегля спрямо перото на Маат. Трябва да се отбележи, че този процес се извършва в присъствието на богове като Анубис, бог на погребенията и балсамирането с глава на чакал, и Тот с глава на ибис, бог на мъдростта и писмеността. Последното божество, Тот, е това, което записва присъдата, произнесена от съдийския състав.

Ако сърцето на починалия излезе по-леко от перото на Маат, той или тя бива въведен в задгробния живот (Aaru), където ще прекарат вечността с бог Озирис. Това означава, че мъртвият е бил добър и честен през живота си.

Ако обаче сърцето е по-тежко от перото, подземното същество Амит веднага изяжда сърцето. Смята се, че такъв човек е бил нечист, недоброжелателен и зъл през живота си. След като сърцето бъде изядено от Амит, душата престава да съществува. Следователно Аммит играе много важна роля в процеса на осъждане на душата на мъртвите. По тази причина понякога е наричана „Поглъщателката на лошите души“.

Сърце, което не балансира във везната на истината (т.е. във везната на Маат), моментално било поглъщано от свирепото създание Амит. Това означава, че душата е изчезнала завинаги. Изображение: Аммит и Анубис на везната на истината (Маат) по време на претеглянето на сърцето

Аммит често се свързва с египетски божества като Маат, крилатата богиня на правосъдието, закона, истината и реда. Двете божества са отговаряли за поддържането на равновесието в света.

Египтяните вярвали, че нарушаването на принципите на Маат през живота застрашава шансовете на човека да влезе в задгробния живот. Това означава, че след това Аммит щял да погълне тази душа в подземния свят.

„Ядец на сърца“

Древните египтяни приписват на Амит редица епитети. В някои свидетелства тя е известна като „Наказателка на злото“, „Велика на смъртта“ и „Наложителка на доброто“. Наричана е също „Поглъщател на лоши души“, „Ядяща мъртвите“ или „Ядяща сърцата“.

„Поглъщачът“ Амит и Ib (сърцето)

За древните египтяни сърцето е било изключително важно за духовното пътуване на индивида в задгробния живот. Известно е като ib, се смята, че сърцето се е развило от една капка кръв от сърцето на майката по време на зачеването. Египтяните са вярвали, че сърцето е седалище на човешките емоции, мечти, воля и стремежи. Това го прави много важен компонент на душата в древноегипетската религия.

Египтяните вярвали, че след като някой умре, индивидът трябва да докаже достойнството си пред група съдии в подземния свят. При това положение египтяните смятали, че е необходимо сърцето на мъртвия да бъде съхранено по подходящ начин.

Древните египтяни почитали ли са Амит?

Макар че някои учени обичат да гледат на Амит като на богиня, древните египтяни всъщност не са я възприемали като такава. Всъщност тя е била демонично същество от подземния свят, при това много силно. Тя е била предмет на кошмарите – нещата, от които египтяните са се страхували най-много. Затова на Амит не се покланяли. Досега не са открити никакви археологически доказателства, които да показват, че Амит е била почитана, нито пък е открито древно египетско светилище или храм, посветен на почитането на Амит.

Процесът на съдене на душата в Древен Египет

AmmitТози детайл от папируса на Хунефер (около 1375 г. пр. Хр.) показва сърцето на Хунефер, претеглено на везната на Маат срещу перото на истината от Анубис с глава на чакал. Ибисоглавият Тот, писар на боговете, записва резултата. Изображение: Сцена на Страшния съд от „Книга на мъртвите

Според сцената на съда от древноегипетската Книга на мъртвите, мъртвецът преминава през три основни етапа в подземния свят. Те са следните:

  • Богът с глава на чакал Анубис отвежда мъртвеца в Съдебната зала (т.е. Залата на двете истини), където мъртвецът се изправя пред 42 божествени съдии.
  • В залата и пред съдийския състав сърцето на мъртвеца се претегля спрямо перото на Маат. Аммит (или Аммут) изчаква решението, което, когато бъде произнесено, се записва от бог Тот с глава на ибис.
  • Ако сърцето на мъртвеца е в равновесие с перото или е по-леко от него, човекът се представя от бога със соколова глава Хор на Озирис, господаря на подземния свят.

Още факти

В подземния свят никой не е над закона. Независимо дали е велик везир на земята или най-низшият от класата, всеки покойник е трябвало да се подчини на законите на Маат.

Голяма част от това, което знаем за Аммит, идва от изображенията в Книга на мъртвите, древноегипетски погребален текст.

Древните египтяни са изобразявали Амит като комбинация от крокодил, лъв и хипопотам, защото тези три животни са били най-големите човекоядци в Древен Египет. Река Нил изобилства от тях, особено от нилските крокодили и хипопотамите.

Връзката на Амит с подземния свят я прави класа на погребалните божества в древноегипетската религия. Други египетски погребални божества включват Анубис и Озирис.

Аммит често е поставяна в близост до везните на истината (известни също като везни на справедливостта) в подземния свят (Дуат). След това тя чакала с нетърпение Анубис да хвърли тежките сърца към нея, при което поглъщала сърцето.

Египтяните вярвали, че човек умира за втори път, когато Амит погълне сърцето.

В някои версии на историята нечистата или недостойна душа не изчезва напълно от съществуването; вместо това се смята, че тази душа завинаги се превръща в състояние на безпокойство.

В някои разкази се твърди, че Амит стои на стража пред входа на огнена яма или огнено езеро, където се хвърлят нечистите души или недостойните сърца. В това отношение тя може да се разглежда като някакъв вид адско куче.

Значение на Амит

В древноегипетската митология и религия Амит отговаря за поглъщането на душите на мъртвите, които не са преминали през съда. Тя е същество, което не е необходимо зло; вместо това тя е тази, която налага доброто и поддържа баланса и реда в космоса.

Древните египтяни не са виждали Амит като зло същество, далеч не е така; вместо това тя е смятана за тази, която наказва грешниците и поддържа реда. Всъщност египтяните вярвали, че тя може да прогонва злите и злонамерени същества.

Източници

  • Brier, Bob, and A. Hoyt Hobbs (2009). Древен Египет: Древният Египет: всекидневният живот в страната на Нил. Ню Йорк: Стърлинг
  • Hart, George (2005). The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses (Речник на египетските богове и богини), Второ издание. Routledge

[ad_2]

Comments are closed.