Хека: древноегипетският бог на магията и медицината

0
557
Хека: древноегипетският бог на магията и медицината

[ad_1]

Бог Хека е олицетворение на необузданата сила. В древната египетска религия магията на Хека помага за създаването на Вселената.

За древния египтянин магията е била всичко. Магията е била силата, която е помогнала за създаването на света, поддържала го е, защитавала е жителите на света и е поддържала връзката на хората с боговете както в този, така и в отвъдния живот. В центъра на тази божествена и трансцендентна сила било божество, известно като Хека.

Известен като бог на магията и медицината, Хека бил вездесъщо божество, което поддържало всичко в света и в задгробния живот. Той присъствал на всеки етап от живота на индивида и в задгробния живот.

Хека бил не само бог, но и олицетворение на самата магия. Той бил както понятие, така и самата практика на магията. Той бил силата, която жреците и лекарите призовавали по време на своите ритуали.

Твърди се, че земята на древен Египет и нейните хиляди богове и богини се поддържат не от друго, а от сила/магия, известна като хека. От тази гледна точка Хека, древноегипетският бог на медицината и магията, може да се смята за най-великия и най-важния древноегипетски бог на всички времена.

Хека не се радва на внушително очарование в съзнанието на много египтолози и учени просто защото не е типичен вид бог. Вместо това съвременните учени разсъждават, че древните египтяни са го почитали като онази вездесъща сила, от която всички богове в пантеона, включително такива като Ра, Изида и Амун, черпят своите сили. Подобно на концепцията за истината и реда (т.е. Маат), бог Хека не се е нуждаел от ритуално поклонение и храм, в който да го почитат. По този начин той бил въплъщение на магията сама по себе си.

Кой е египетският бог Хека? Каква е историята на неговия произход? И как се променят неговите изображения, поклонение и значение през вековете? В статията по-долу се разглеждат историята за произхода, силите, символите и значението на Хека, египетския бог на медицината и магията.

Значението на Хека (магията) в Древен Египет

За древните египтяни магията е била всичко. Тя е била част и от медицинската им практика. В резултат на това богът на магията Хека бил изключително важен. Магията, която Хека притежава, съперничи на тази, притежавана от Изида или Нефтис. Нито един от тези богове не би имал нито една от своите сили или магия, ако зад тях не стоеше вездесъщата сила на Хека.

Древните египтяни също така вярвали, че магията е единственият най-важен елемент по време на сътворението. Без Хека вселената или космосът не биха се появили на бял свят. Така без Хека богът-създател Атум/Ра не би могъл да се появи от първичната вода (Nu), за да започне да създава света и боговете.

Поради гореизложеното Хека е смятан за един от най-старите древноегипетски богове. Разказите за него предхождат династичните периоди в Древен Египет (т.е. преддинастичната епоха – преди 3100 г. пр. н. е.).

Изображения

Древните египтяни често изобразявали Хека с човешки черти. В редица древноегипетски произведения на изкуството този бог може да бъде видян в изящно изработено царско облекло. Символ на неговата царственост, както това е било обичайно за другите богове, Хека е изобразен с царствено извита брада. Често пъти той се вижда да държи жезъл, на който има две змии, завити една около друга. Древният свят обикновено свързвал змиите с лечението. Забележителни примери са шумерският бог на лечението Ниназу и древногръцкият бог на медицината Асклепий. Това обяснява защо днес кадуцеят (жезъл с две преплетени змии) е символ на здравните организации и органи по целия свят.

Знаете ли, че: През късния период (525-332 г. пр. Хр.) Хека понякога е изобразяван като дете?

Семейство

Хека няма родители, тъй като той е колосалната първична сила, от която всичко във Вселената, включително боговете, черпи своите сили и способности. Като първостепенно божество, той няма история за произхода си. Според древните египетски вярвания той е съществувал и винаги ще съществува.

В някои древни митове обаче Хека е смятан за син на египетските божества Менхет и Хнум. И трите тези божества са били част от триадата на Латопол.

Поради убеждението, че поддържа вселената и всички египетски божества, Хека е смятан за баща на всички египетски богове, включително Атум, богът създател.

Асоциации

Ролята му на олицетворение на магията означава, че е свързан с всички божества от египетския пантеон. Като този, който поддържа всичко във вселената, Хека е притежавал вселената много преди появата на първите египетски божества, според Текстове от ковчега.

Хека е особено свързан с две египетски божества – Сиа и Ху. Тези две божества подкрепяли властта на Хека, когато Атум създавал вселената. Сиа и Ху също подкрепят Хека в поддържането на света. Заедно те играят жизненоважна роля във всеки етап от живота на индивида – от раждането до смъртта и след това до задгробния живот.

Бог ХекаСилата, която стои зад всички магии и магически заклинания в Древен Египет. Изображение: В ръцете на Хека има две кръстосани змии със задницата на лъв на ном стандарт

Значението на Хека в египетския пантеон

В древната египетска религия огромната сила на Хека позволява на боговете и богините да функционират. Без Хека египетските божества няма да съществуват, нито ще имат някакви сили или способности. Без тези божества тогава светът, какъвто го познаваме, не би съществувал. Това е доказателство колко безценна е била Хека за древния египетски народ.

Роля

Хека е свързана със сърцето и езика. Според древните египетски вярвания и двете части на тялото се смятали за творческия център на човека. Сърцето се е разглеждало като седалище на личността, мисълта и чувствата на човека. Езикът служи като канал, чрез който тези мисли и идеи могат да бъдат изразени.

Както беше посочено по-рано, Хека е бил свързан с божествата Сиа и Ху, като и двете божества на свой ред са били свързани съответно със сърцето и езика.

Сиа била олицетворение на сърцето, докато Ху олицетворявал езика и авторитетната реч. Заедно двете божества се смятало, че черпят силите си от Хека. Това означава, че човешките мисли, възприятия и прозрения идват от Хека.

Как Хека (магията) е позволявала на древните египтяни да общуват с боговете си

Древните египтяни вярвали, че силата на Хека е тази, която поддържа света стабилен и функциониращ. Като се опирали на същата тази сила, жреците можели да действат като връзка между боговете и хората. Така без магия хората не можели да общуват с боговете.

Също така магията на Хека е тази, която влияе на съдбите на хората. Древните египтяни и жреците можели да молят боговете само с помощта на силата на Хека.

В задгробния живот силата на Хека била също толкова мощна, колкото и в земята на живите. Неговата сила поддържала мъртвите в задгробния живот, като им позволявала да чуват, говорят и да се хранят. Според древноегипетските погребални текстове той бил почитан и за това, че насочвал душите на мъртвите към задгробния живот.

Слънчевата барка на Хека и Ра

Хека заемаше почетно място на слънчевата баркентина на Ра. Той бил част от египетските божества, които защитавали Ра, когато той ежедневно пътувал през подземния свят. Ролята на Хека е да защитава Ра от злите действия на змея Апофис (или Апеп).

Връзката на Хека с отвъдния живот означавала, че той предлагал защита и на Озирис в подземния свят. Благодарение на магията на Хека Изида и Нефтида върнали Озирис към живот.

Участието на Хека в създаването на света

Египетски боговеДревните египтяни вярвали, че Хека е силата, която е позволила създаването на света. Малко след като светът и хората били създадени, боговете вдъхнали на хората силата на Хека, която им дала способността да мислят, говорят и чувстват.

В началото богът-създател Атум се докоснал до силата на Хека. Това позволило на Атум да се появи от първичната вода – хаотична супа, наречена Ну. Седейки на върха на първичната могила (т.е. Бенбен), Атум започнал да създава света. Това означава, че Хека е съществувал по време на създаването на света. Дори се казва, че той е съществувал много преди създаването на света. Значението му в тази история за сътворението е, че ако не беше магията на Хека, Атум не би могъл да създаде света.

Хека и медицината

В Древен Египет медицината и магията са били сродни понятия и не са могли да съществуват едно без друго. Лекарите използвали магията при отпускането на лечение на хора, страдащи от болести. Вярвало се е, че магията прави даваните лекарства по-ефективни.

Тъй като се е смятало, че болестите, от които страдат хората, са причинени от лоши сили и демони, логично е лекарите да използват магия, за да прогонят тези зли сили от тялото на болния.

И да речем, че древноегипетски лекар е искал да призове бог, той не е можел да го призове без хека (магия).

Много от древноегипетските медицински текстове и медицински заклинания разчитат в голяма степен на силата на хека.

Хека в древноегипетските амулети и талисмани

Древните египтяни често са притежавали амулети, за които се е смятало, че са наситени със силата на Хека. Вярвало се е, че много от тези амулети отблъскват злите духове от притежателя си. Амулети и талисмани можели да се поставят и в дома, за да предпазят семейството от злото. Тези амулети често са имали символи като окото на Ра, джеда, глезена или скарабея за защита.

Започвайки около епохата на Средното царство, майките често пеели Вълшебна приспивна песен за призоваване на духа на Хека, за да се предпази детето от зли духове.

Поклонение

В много отношения Хека не беше обикновен бог. Той бил отвъд и над всички египетски богове, тъй като именно от него боговете черпели силите си. Хека е бил концепция и изкуство. Той бил силата, която поддържала вселената жива. В тази си роля той бил възприеман подобно на египетската богиня Маат – божеството на хармонията, реда и истината.

В резултат на гореизложеното древните египтяни не издигат специален или официален храм в негова чест. Най-вероятно са вярвали, че изграждането на култ или храм в негова чест не дава достатъчно справедливост за това колко вездесъщ и всемогъщ е той.

Установено е, че още в преддинастическата епоха (преди 3100 г. пр. Хр.) древните египтяни са призовавали Хека. Тази практика ще продължи (особено сред лекарите) чак до раннохристиянската епоха около 4 век след Христа. Това означава, че той е бил призоваван и в епохата на династията на Птолемеите (332-30 г. пр. Хр.) и в епохата на римския Египет. Доказателства за това могат да се видят върху стените на древния град Есна.

Хека се появява няколко пъти в Текстове на пирамидите от Старото царство, както и текстовете за ковчези от първия междинен период на Египет.

Поради широкото разпространение на поклонението на Амун, започнало около епохата на Новото царство, почитта към Хека леко намаляла. Независимо от това древните египтяни вярвали, че почитането на Амун или на който и да е друг бог в последствие означава почитане на Хека.

Епитети

Името на Хека се превежда просто като „магия“ или „сила“. Някои от най-разпространените му епитети включват: „първото произведение“, „Владетел на боговете“, „Бог на силата“ и „този, който посвещава ка„. В Текстове от ковчега, той е известен като „Господарят на Кас“. В ка според египетската религия е една от жизненоважните части на душата. Силата на Хека позволявала на ка да се свържете с ba в задгробния живот. По този начин той станал известен като божеството, което не само бди над човешката душа, но и я овластява.

Хека дава енергия на човешката душа. Той също така издига душата на мъртвия човек.

Молитва към Хека

“ Най-добрият от боговете, моля за вашата физическа и духовна защита да покрие мен и семейството ми.
Отклони ни от зли и ужасни мисли,
и ни помогни да се поверим на вас.
Моля се, да ни направиш здрави, силни и смели

и дори при наличие на опасност, да ни покажеш правилния път“

Поддържащ на света – както в страната на живите, така и в страната на мъртвите – Хека е бил призоваван и от древните египетски лекари, за да излекува болните.

Сили

Хека е бил почитан като бог с неизмерима сила и власт. От него се страхували дори другите богове. Като божество властта му била навсякъде, включително и в земята на мъртвите. Древноегипетски текстове като Книга на мъртвите и Текстове от ковчега подчертават безценните ползи от магията (heka). В последния текст се казва, че Хека е собственик и цялостен владетел на вселената много преди появата на другите египетски божества.

Други факти и митове за Хека

  • Ролята, която Хека играе в египетския пантеон, може да се сравни с понятието за Логос, универсална сила, която прониква във всички неща. Това схващане е било поддържано от гръцките и римските стоици. По подобен начин неоплатониците са наричали своята Nous.
  • Хека не се нуждаеше от официален култ, място за поклонение или храм, защото той беше монументалната сила, която поддържаше всичко във вселената. Той бил олицетворение на силата и магията, докато богинята Маат олицетворявала хармонията, закона и реда. Нито едно от тези божества не е имало официален култ или храм в Древен Египет.
  • Древноегипетският жрец не е имал нужда да призовава пряко Хека, тъй като богът е съществувал във всички останали божества. Призоваването на да речем божество като Изида или Хор било равносилно на призоваване на силата на Хека, тъй като той бил силата, стояща зад всяко египетско божество.
  • Хека е нещо повече от бог. Той е божествената сила, която поддържа и позволява функционирането на света. Нещо повече, неговата сила прониква във всичко във вселената. Как се е родило и как функционира – това са неща, които Хека е определил.
  • Хека е невидимата, но мощна сила, която стои зад всички древноегипетски богове.
  • Присъстваща по време на сътворението, Хека е тази, която поддържа целия египетски пантеон от богове и богини.


[ad_2]

Comments are closed.