Последвайте ни във Facebook
Хектор
2
Хектор

Хектор

1 / 12

Кой е бащата на Хектор?

2 / 12

Коя е била съпругата на Хектор?

3 / 12

В коя епическа поема Хектор заема важно място?

4 / 12

Каква е ролята на Хектор в Троянската война?

5 / 12

Кой уби Хектор?

6 / 12

Кой бог помагал на Хектор в битките?

7 / 12

Коя е била майката на Хектор?

8 / 12

Как се казвал синът на Хектор и Андромаха?

9 / 12

Как Ахил не уважил тялото на Хектор, след като го убил?

10 / 12

Кой убедил Ахил да върне тялото на Хектор, за да бъде погребано по подходящ начин?

11 / 12

Кой гръцки герой убива Хектор, което води до повторното включване на Ахил в битката?

12 / 12

Как се наричал градът, който Хектор защитавал по време на Троянската война?