Интересни факти за Аристотел

0
312
Интересни факти за Аристотел - World History Edu

[ad_1]

Изображение: Маслено платно на Аристотел от Франческо Хайес (1811 г.)

Класическият гръцки философ Аристотел (384-322 г. пр. Хр.) има съществен и дълготраен принос към буквално всички области на световното познание, особено към западната философия. Мнозина определят Аристотел като „Учителя“ или „Първоучителя“ заради трудовете му в обширни области като логика, биология, ботаника, етика, танци и театър, политика, медицина, математика и метафизика. Той е бил просто „човекът, който е знаел всичко“, и е бил почитан по подобен начин като своя наставник Платон (428-348 г. пр. Хр.) и Сократ (469-399 г. пр. Хр.).

Като ученик на Платон, Аристотел на свой ред става наставник на Александър Велики. Ето някои много интересни факти за Аристотел. Фактите са дадени от гледна точка на неговата история, философски принос и влияние:

Факти за живота и семейството му

 • Аристотел е роден през 384 г. пр.н.е. в северногръцкия град Стагирус (или Стагира). Родителите му са аристократите Никомах и Фестис.
 • Мястото на раждане на Аристотел, Стагира, е много близо до днешен Солун. То се намира само на около 34 мили източно от Солун.
 • Неговият приятел, Филип II Македонски, помага за възстановяването на Стагира, родния град на Аристотел, до предишната ѝ слава.
 • Името на Аристотел на старогръцки означава „най-добрата цел“.
 • Според Животи и мнения на видни философи написано от римския историк Диоген, Аристотел е бил много добре облечен човек, който понякога говорел с глагол. Освен това е имал сравнително слаби крака и малки очи.
 • Аристотел се жени два пъти. Първият път е с Пития, но тя умира 10 години след брака. От втория му брак с Херпилис се ражда син на име Никомах.
 • Той бил с около 45 години по-млад от своя учител Платон.
 • Аристотел лично е свидетел на капитулацията на Атина и Тебе пред Македония под ръководството на цар Филип II в битката при Херонея.
 • Аристотел бяга от Атина два пъти. Първият път е, защото някои атиняни го смятат за симпатизант на Македония. Това се случва по времето, когато е отхвърлен за главната длъжност в Платоновата академия. Вторият път се случва след смъртта на Александър Велики. Антимакедонските настроения в Атина били в разгара си, поради което няколко атиняни взели на прицел Аристотел.
 • През 323 г. пр. н. е. Аристотел умира от силна болка в стомаха или някакъв вид коремна болка. Погребан е в родния си град Халкида в Евбея, до скъпата си съпруга Пития.

Факти за образованието, вярванията и творчеството на Аристотел

 • На 17 или 18-годишна възраст той се записва в Платоновата академия в Атина. Остава там около 20 години, като се издига до старши член.
 • Неговият наставник Платон често го нарича „Умът“. Признатият римски философ и историк Цицерон (106-43 г. пр. Хр.) веднъж определя трудовете и прозата на Аристотел като златни.
 • Възможно е Аристотел да е губил цели два пъти в изборите за директор на Платоновата академия. Първото поражение е нанесено на Спевсип, а второто – от ръцете на Ксенократ (396-314 г. пр. Хр.).
 • След като напуска Платоновата академия, Аристотел създава своя собствена академия, наречена Лицей.
 • Историците смятат, че Лицеят може би е получил голяма подкрепа от Александър Велики.
 • Лицеят станал известен като Перипатетичната школа заради начина, по който Аристотел се разхождал, когато изнасял лекциите си. Перипатетика идва от гръцката дума peripatetikos което означава „разходка“ или „зала за разходки и дискусии“.
 • Той беше добър оратор и обикновено завладяваше публиката с речите си.
 • Теофраст (ок. 371-287 г. пр. Хр.) е най-добрият и любим ученик на Аристотел в Лицея. Теофраст става ръководител на училището след смъртта на Аристотел.
 • Аристотел е имал някои доста страхотни идеи. Той обаче е имал и такива, които не са остарели правилно. Например, Аристотел е смятал, че сърцето е мястото, където се извършва цялото разсъждение, а не мозъкът. Той също така е смятал, че полът на козата зависи от посоката на вятъра.
 • Аристотел изпитвал много силна омраза към негръцките народи. Особено презрително гледал на персите и ги смятал за „варвари“. Именно омразата му към тях може би е подхранила завоеванията на неговия вундеркинд (Александър Велики) в тези области на Изток. Това е независимо от факта, че по времето на Аристотел в Древна Гърция и Македония е имало голямо антиперсийско движение.
 • В някои случаи Аристотел влиза в ролята на посредник, за да успокои напрежението между Македония и някои гръцки градове.

„Ако прозата на Платон е сребърна, то тази на Аристотел е течаща златна река.“ Цицерон (106-43 г. пр. Хр.)

Факти за приноса му към световното познание и наука

 • Прочутият римски философ и историк Цицерон (106-43 г. пр. Хр.) определя трудовете и прозата на Аристотел като златни.
 • Той бил изключително талантлив в синтезирането на различните презокеански школи и в това да ги направи лесно приложими за следващите поколения.
 • Аристотел също така е бил ревностен привърженик на eudaimonia. Този термин означава щастие. И той го смята за добър дух, който може да бъде постигнат чрез развитие на ума и водене на морален живот.
 • Както е било обичайно по негово време, много от книгите на Аристотел са направени на папирусови свитъци.
 • Концепцията за метафизиката и зоологията, като цяло, са повлияни преди всичко от Аристотел.
 • По време на преподавателския си престой в двора на крал Филип II Аристотел може би е обучавал 3 бъдещи крале на древния свят. Това са Александър Велики (356-323 г. пр. Хр.), Птолемей I Сотер (ок. 367-283 г. пр. Хр.) и Касандър (ок. 355-297 г.). Първият става владетел на Египет, а вторият – елински цар на Македония.
 • Съчиненията на Аристотел, които са оцелели през вековете, са били само записки от лекции. Те дори не са били предназначени за публикуване. Повечето от действителните му съчинения и произведения, които са били предназначени за публикуване, за съжаление са се изгубили през хилядолетията. Историците смятат, че тези изгубени съчинения са били с голяма разлика по-добри от оцелелите.

Наследството на Аристотел

 • Заедно с други двама също толкова велики философи (Платон и Сократ), Аристотел е смятан за основател на западната философия. Заедно тримата философи обикновено ги наричат „триада“.
 • Смята се за основател на перипатетичната мисловна школа, както и на аристотеловия подход към философията и науката.
 • Виждането на Сократ за това, че управниците ще станат философи или че философите ще станат управници) косвено се сбъдва. Един от най-великите философи в историята в лицето на Аристотел е помогнал да се оформи животът на един от най-великите владетели и завоеватели в историята в лицето не на кого да е, а на Александър Велики.
 • През вековете той обикновено е наричан „човекът, който знаеше всичко“ или „Философът“. Философите през късното Средновековие го наричат „Учителя“.
 • Трудовете на Аристотел оказват огромно влияние върху множество религиозни философии в юдаизма, християнството и исляма.

Цитати за Аристотел

„Корените на образованието са горчиви, но плодовете са сладки“

„По време на най-тъмните си моменти трябва да се съсредоточим, за да видим светлината“

„Удоволствието от работата води до съвършенство в нея“

„Образованите се различават от необразованите толкова, колкото живите от мъртвите“

„В най-добрия си вид човекът е най-благородното от всички животни; отделен от закона и справедливостта той е най-лошият“

[ad_2]

Comments are closed.