Последвайте ни във Facebook

Монту: Египетски сокол-бог на войната и жизнеността

0
121
Монту: Египетски сокол-бог на войната и жизнеността

Ето всичко, което трябва да знаете за египетския бог Монту – тебанско божество на войната, почитано най-вече за това, че е помагало на древните египетски фараони да постигат победи в битките.

Значение

Името на египетския бог Монту предизвиква значение на „Номад“ в египетските йероглифи. Името на бога е приемало и различни варианти, включително Менту, Монтжу и Монт.

История на произхода на Монту

Древните египтяни вярвали, че Монту е много древен бог, който се превърнал в едно от многобройните проявления на египетския бог на слънцето Ра. В резултат на това нерядко египтяните понякога го наричали Монту-Ра.

За разлика от Ра обаче за Монту се говорело, че имал склонност към безсмислено разрушение и клане. Поради това той можел да бъде разглеждан в същата светлина като Сехмет, богинята на разрушението, която също била свързвана с Ра.

Семейство

Семейството на боговете на Монту обикновено са тебански божества. Например теванските богини Иунит и Тиенеет често са наричани негови съпруги. В някакъв момент богинята Рает-Тауи, женското проявление на Ра, била разглеждана като съпруга на Монту.

Горен и Долен Египет

Точно както сливането на бога създател Амун и бога на слънцето Ра символизира обединяването на Горен и Долен Египет, Монту-Ра символизира и обединяването на двете земи под управлението на един владетел. Монту бил предимно горноегипетско божество, докато Ра бил възприеман предимно като долноегипетско божество.

Сили и способности на Монту

С течение на времето Монту започва да се почита като могъщ бог-воин, божество, което египтяните молят да отприщи яд на противниците на Маат (египетския принцип на истината и реда) и силите на злото.

Монту имал и способността да вдъхва на египетските военачалници и фараони смелост и сила, за да победят враговете на Египет на бойното поле.

Смятало се, че в битките Монту борави с мощни оръжия, като извития си меч, лък и стрели, както и с ножове. Той имал и копие, което използвал, за да поваля враговете си.

Едно от божествата-покровители на град Тебес

През епохата на Средното царство (ок. 2040 – ок. 1640 г. пр. Хр.) Монту е издигнат за върховен бог на египетския пантеон. С течение на времето обаче тази чест била оказана на друг тебски бог, известен като Амун.

Няколко века преди тевската триада (т.е. Амун, Мут и Хонсу) да получи широко разпространение в Теб, Монту бил смятан за главен бог-покровител на града.

Много от владетелите на 11та Династията го почита като покровител не само на своята династия, но и на целия град Тебес. Това обяснява защо редица от тези владетели, включително Небепетре Ментухотеп II, Санккаре Ментухотеп III и Небтавире Ментухотеп IV, са имали името на бога в имената си.

Много от тези 11таФараоните от династията са вярвали, че Монту е причината за победите им над враговете. На него се приписва и заслугата, че в края на Първото междинно царство двете земи на Египет – Долен и Горен Египет – са обединени в Период (ок. 2181 г. пр.н.е. – ок. 2055 г. пр.н.е.).

Символи и изображения

Необикновената сила и жаждата за война на Монту означават, че в някои сфери на египетското общество той е възприеман като разярен бик. Смятало се е, че той е приел формата на свещения бик, известен като Бухис – бял бик с черна муцуна.

Горното обяснява защо Монту понякога е изобразяван с глава на бик от египтяните през Късния период (ок. 665 г. пр. Хр. – ок. 332 г. пр. Хр.).

При друго много популярно изобразяване на Монту той се появява с глава на сокол, почти подобна на тази на бог Хор. Египтяните често свързвали сокола с небето. Както е било обичайна практика за изобразяване на египетските богове и богини, Монту може да бъде видян да държи анкх (египетски символ на живота) и скиптър/жезъл (символ на властта и царската власт).

Често над главата му на сокол са поставени слънчев диск и две пера. Този слънчев диск е препратка към връзката му със слънчевото божество Ра, докато перата символизират връзката му с крилатата богиня Маат.

Монту и Хор

Не е изненадващо, че Монту, божество с глава на сокол, е свързано с Хор, друг бог с глава на сокол. Поради тази асоциация Монту станал известен като „Хор на силната ръка“ – символична препратка към войнствените черти на Монту.

Монту и свещеният бик Бухис

Изображение: Птолемейска статуя на Монту с глава на бик, символ на военна сила и храброст (4/1 в. пр. Хр.). Лувър, Париж.

Поклонението на свещения бик Бухис, т.е. на едно от проявленията на Монту, е било разпространено в Армант (известен също като Хермонтис на гръцки), област на 12 мили южно от град Тебес.

Древните египтяни биха избрали само бик, който има черно лице и бяло тяло, за да представлява бога на войната Монту. След смъртта му останките на бика били мумифицирани и получавали погребално право, подобаващо на бог или египетски фараон.

Археолозите са открили и доказателства, които показват, че в Горен Египет е имало процъфтяващ култ към бика в чест на Монту може би през епохата на Средното царство (ок. 2055 – 1650 г. пр. Хр.).

Връзката на Монту с египетските фараони и генерали

Египетските генерали и царе-воини имали навика да се свързват с Монту. Тези мъже са били известни като „Могъщия бик“ или „Сина на Монту“. Например, 18ти Фараонът от династията Тутмос III, син на Тутмос II, описва себе си като „Храбър Монту на бойното поле“. По същия начин фараон Аменхотеп III, правнук на Тутмос III, приема епитета „Монту на владетелите“,

В допълнение към епитети като „роден от Ра“, 19ти Фараонът от династията Рамзес II (известен още като Рамзес Греа) е наричан „Монту на двете земи“.

Епитети

Подобно на много древни египетски богове, Монту е имал редица епитети, сред които „Хор на силната ръка“ и „Божествен разярен бик“.

Поклонение на Монту

Тамплиерският комплекс на египетския бог Монту в Медамуд е претърпял важни реконструкции през годините, включително през епохата на Новото царство, Птолемеите и римския период.| Изображение: Руините на храма на Монту в Медамуд

 

Разположен в Медамуд, храмовият комплекс на Монту е бил един от най-известните центрове за поклонение на Монту по време на 12та Династия. Твърди се, че комплексът е построен от фараона Сенусет III (ок. 1878-1838 г. пр. Хр.). В храмовия комплекс се е намирал и свещеният бик Бухис. Сред другите популярни места за поклонение на Монту са Армант (древният Иуни).

Храмът на Монту в Армант (древен Иуни) също е бил друго популярно място за поклонение на Монту. Храмът остава да стои до 1861 г., когато местните власти в региона използват блоковете от храма, за да построят фабрика за захар.

Гръцки еквивалент

Гърците разглеждали Монту като еквивалент на Арес, гръцкия бог на войната и разрушението. В някои случаи обаче Монту е разглеждан като еквивалент на гръцкото божество на слънцето Аполон.