На колко години е Сфинксът? Проучване на доказателствата

0
300

[ad_1]

Мистериите на Големия сфинкс в Гиза

Големият сфинкс в Гиза е един от най-разпознаваемите обекти, създадени от човека, в света. Въпреки това той е и един от най-загадъчните обекти, създадени от човека, в света. Дори и да приемете общия консенсус за това кой е построил Сфинкса, как е бил построен Сфинкса, все още остават много въпроси, които не са обяснени или не могат да бъдат обяснени. Не всички обаче приемат общия консенсус и затова Сфинксът е още по-голяма загадка за тях. Една от загадките на Сфинкса, на която вероятно е намерен отговор, но която често се оспорва, е на колко години е Сфинксът.

Кога е построен Големият сфинкс

Ако отречете общия консенсус за възрастта на Сфинкса, остава въпросът кой го е построил. За целите на тази статия обаче ще пренебрегнем този въпрос, тъй като той все още е спорен в рамките на общия консенсус. С други думи, дори и да приемете, че Сфинксът е бил построен, когато според повечето египтолози е бил построен, все още остава въпросът по време на управлението на кой фараон е бил построен. На този въпрос също може да се намери отговор, но той не дава отговор на въпроса кой го е построил. Разполагаме с гробницата на строителите на пирамидите. Не разполагаме с такива доказателства за това кой е построил Сфинкса.

Според преводите на „Стелата на сънищата“ в подножието на Сфинкса, цар Тутмос IV се е натъкнал на главата на Сфинкса, когато е бил още принц. Останалата част от статуята била заровена в пясъка. Той се скрил от слънцето в сянката на голямата глава. Докато бил там, той заспал и сънувал, че Сфинксът иска да изкопае останалата част от статуята в замяна на това да го направи цар. Когато се събудил, принцът си спомнил съня и сделката била завършена и от двете страни. Ако трябва да вярваме, че Тутмос IV е изкопал Сфинкса, тогава знаем, че Сфинксът датира много по-отдавна от неговото управление, което започва около 1400 г. пр.

Д-р Захи Хавас и Старото кралство

Според главния египетски археолог д-р Захи Хавас, генерален секретар на Върховния съвет по антиките, Големият сфинкс в Гиза е построен по време на Старото царство в Египет (2649-2150 г. пр. Хр.). В подкрепа на това има доста доказателства, но най-очевидното е стилът на статуята. Чертите на лицето, покривалото за глава и формата на главата напомнят за 4-та династия (2613-2494 г. пр. Хр.). Теориите, които противоречат на откритията на Хавас, поставят издълбаването на Сфинкса хиляди години преди 4-та династия. Това поражда въпроса: защо художественият стил в Египет би останал един и същ в продължение на толкова хиляди години? Разбира се, това поражда и много други въпроси. Д-р Хавас заяви, че нито една от тези теории (за по-ранна дата) „не се основава на факти“.

Д-р Робърт Шох и водната ерозия на Сфинкса

Един от преобладаващите аргументи за това, че Големият сфинкс е по-стар от Старото царство, е, че част от ерозията на сфинкса изглежда е причинена от вода. Д-р Робърт Шох от Бостънския университет изследва водната ерозия на Сфинкса и казва, че тя изглежда е причинена от обилни валежи. Той твърди, че валежите, които са се случвали в платото Гиза от 5000 г. пр.н.е. насам, не биха били достатъчни, за да причинят подобни щети. Преди 5000 г. пр.н.е. са се случвали много по-силни дъждове, което прави датата около или преди това по-възможна за него и за други. Той също така е установил, че подобна ерозия няма в други паметници в района, датиращи от Старото царство.

Д-р Шох е намекнал, че мокър пясък може да е причинил ерозията на пирамидата. Знаем, че Сфинксът е бил погребан през по-голямата част от съществуването си. Всъщност той е открит отново едва през 1936 г. Това е третият път, за който ни е известно, включително разказът на Тутмос. Въпреки това няма как да знаем дали е бил заровен в мокър пясък. Дори и да е така, остава фактът, че други смятат, че ерозията на Сфинкса се дължи на издухването на пясъка.

Проблеми при определянето на възрастта на Сфинкса

Ако приемете, че Големият сфинкс в Гиза е издълбан по време на Старото царство, все пак трябва да се запитате кога точно. Някои специалисти смятат, че той е построен по време на управлението на Хуфу (2589-2566 г. пр. Хр.) – човекът, за когото е построена Голямата пирамида. Други смятат, че е построена по време на управлението на Хафре (около 2500 г. пр. Хр.). Хафре е човекът, за когото е построена втората по големина от Големите пирамиди. Разликата е само няколкостотин години.

Невъзможно е да се използват най-съвременните научни методи, за да се научи на колко години е Сфинксът. Тъй като той е изсечен от камък, за въглеродно датиране не може да става и дума. Единствените методи, с които разполагаме, са тези на наблюдението и дедукцията. Кой би могъл да издълбае Големия сфинкс преди 5000 г. пр.н.е.? Защо той изглежда като постройка от Старото царство хиляди години след построяването му? Наблюдението и дедукцията ни казват, че никой не би могъл да издълбае Големия сфинкс преди толкова много време. Освен това идеята, че стилът на изкуството в Гиза би останал един и същ през цялото това време, е абсурдна. Въпреки това конкретни доказателства не могат да бъдат приложени към Сфинкса, тъй като такива няма. Няма данни да е бил издълбан и няма как да бъде датиран окончателно.

Източници:

Исторически загадки

[ad_2]

Comments are closed.